Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice Vás vítají na webových stránkách !

 

Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice

Náměstí 88
373 11 Ledenice

Právnická forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Městys  Ledenice
IČ: 62537547

Důležité informace

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

v rámci zkvalitňování služeb, transparentnosti a schopnosti dodržet zásadní legislativní prvky, přistoupila naše škola k několika významným změnám. Pevně věřím, že tyto kroky pochopíte a společně vše zdárně vyřešíme.

Školní jídelna

Objednávání stravy Internetem

Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

Zde si můžete stáhnout konkrétní informace týkající se změny v organizaci stravování a novou aktualizovnaou přihlášku do ŠJ.

Informace k inkasu.pdf     (souhlas k inkasu vyřizujte až po obdržení rozhodnutí o přijetí do MŠ/ZŠ) 

přihláška ke stravování šj s čipem.pdf

Čip je možno po ukončení školní docházky v ZŠ Ledenice nechat aktivovat v další škole využívající příslušný systém školního stravování.

ZŠ, MŠ a ŠD

 Školní online pokladna

  1. Školní online pokladna je program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji.
  2. Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.
  3. Platby ze školní online pokladny lze provádět pouze na základě řádného a ověřeného dokladu s identifikačními údaji poskytovatele. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb.
    Zálohy se nezapočítávají do hospodářského výsledku školy.
  4. Každý rodič získává online vyúčtování všech částek v souladu s přísluš­nými zákony.

Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Hledali jsme systém, který vám umožní komplexní přehled o vzdělávání dítěte v naší škole – všechny programy:  BAKALÁŘI, STRAVA A JÍDELNA budou propojeny. Na jedno přihlášení tedy budete moci vyhledávat, komunikovat a přebírat informace.

V současné době probíhá nastavení jednotlivých programů. O změnách a krocích, které budete muset učinit, Vás budeme informovat na stránkách školy, prostřednictvím Bakalářů a na vývěsních místech příslušných středisek.

 

za ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

Mgr. Vladislav Šesták

ředitel školy

Vyhledat v textu

Provoz MŠ v období letních prázdnin.docx 

 

Státní přijímací zkoušky 2017.pdf 

 

 Informace a dokumenty k zápisu do a 1. ročníku ZŠ jsou v AKTUALITÁCH

 

 ELEKTRONICKÁ ŽK

 

čtěte v AKTUALITÁCH

v levém menu je nově přidaný odkaz pro přímé přihlášení do ŽK viz (Přihlášení-Bakaláři)

Lékařské prohlídky dětí

Zákon 373-2011 o specifických zdravotních službách.pdf

Kurz plavání 2016/2017

3. třída: 12.12.2016. - 27.2.2017 / 4. třída: 13.3. - 31.5.


zslednice_right[2].jpg

Projekt školy

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg

zslednice_foot[2].png