Bronz.png

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality škola

Aktuality škola


Novější 1 3 6 12 17

Volby do školské rady

Datum konání: 15. 9. 2021 - 4. 11. 2021

Vážení zákonní zástupci

 Oznámení o konání a náležitostech voleb do školské rady.pdf

Oznámení o konání a náležitostech voleb do školské rady.docx

V letošním roce, 4. 11. 2021, proběhnou volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků navštěvujících ZŠ (§ 167 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. v platném znění: „ Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. “).

.

Organizace voleb

 • kandidáti z řad zákonných zástupců
  • zájemci o zapsání na kandidátní listinu se přihlásí pomocí Žádosti zákonného zástupce o zařazení do seznamu kandidátů do voleb do školské rady (na konci tohoto dokumentu)
   • elektronicky – e-mail: reditel@zs.ledenice.cz (podepsaný a oskenovaný)
   • v kanceláři školy (Náměstí 88, 373 11 Ledenice)
  • uzávěrka příjmu žádostí o kandidaturu bude 22. 10. 2021
  • seznam se jmény kandidátů bude zveřejněn na Bakalářích od 26. 10. 2021 a na veřejně přístupných nástěnkách ve vestibulu obou budov ZŠ

 

 • průběh voleb dne 4. 11. 2021:
  • voleb se mohou účastnit pouze zákonní zástupci žáka/žáků ZŠ Ledenice (volič)
  • každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas bez ohledu na počet jeho dětí navštěvujících ZŠ
  • volební lístek obdrží každý volič proti podpisu
   • dopoledne v kanceláři školy
   • v době Informačního odpoledne v přízemí školy – Náměstí 88
  • volby
   • jsou tajné, na volebním lístku zaškrtnete křížkem do volného políčka před jmény vámi vybraných dvou kandidátů – jinak je volební lístek neplatný
   • upravený volební lístek vhodíte do volební urny umístěné dopoledne v kanceláři školy, odpoledne v přízemí školy – Náměstí 88
  • výsledky
   • oznámení o výsledcích voleb budou vyvěšeny na webových stránkách a ve vestibulu budov ZŠ od 5. 11. 2021 do 30. 11. 2021
   • dva kandidáti s největším počtem hlasů budou zastupovat zákonné zástupce ve školské radě

 

Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy                                                                                                                    

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Žádost zákonného zástupce o zařazení do seznamu kandidátů do voleb do školské rady

 

Já…..(Jméno, Příjmení, titul)………………………………………………………………………….………..

bydliště……………………………………………………………………………………………………………………. podávám žádost o zařazení do seznamu kandidátů do Školské rady ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice  ve volbách konaných 4. 11.2021 volebního období 2021/2024.

Tímto dávám souhlas s nakládáním s osobními údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V ……………………………                           dne……………………………….                 podpis……………………


Publikováno 15. 9. 2021 13:25

Výuka náboženství

Datum konání: 3. 9. 2021

Vážení zákonní zástupci,

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě docházelo na hodiny náboženství, stáhněte si přihlášku na webových stránkách školy v sekci Ke stažení v oddílu ZŠ. První hodina by začínala ve 13.15 hod a druhá ve 14.00 hodin podle počtu dětí.

Výuka začne v úterý 14. září.


Publikováno 3. 9. 2021 8:28

Testování žáků

Datum konání: 1. 9. 2021 - 9. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

dle nařízení MŠMT bude v září probíhat preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě formou antigenních testů.

První test se provede 1. září (žáci 2.-9.rořníku), 2.září (žáci 1.ročníku), dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů
po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního
pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného
v odběrovém místě. Tyto podklady přinese žák s sebou a předá třídnímu učiteli.

Žák si může přinést vlastní test, který provede spolu s ostatními žáky na pokyn pedagogického pracovníka.

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.

 


Publikováno 26. 8. 2021 13:30

Informace k zahájení školního roku

Datum konání: 1. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

školní rok začíná ve středu 1.9.2021 v 7:55h. Třídy jsou rozmístěny následujícím způsobem:

1.r. - budova školní družiny - zákonní zástupci budou informováni o organizaci školního roku

2.r., 3.r, 4.B - budova prvního stupně

4.A, 5.-9.r. - hlavní budova

Všechny budovy budou přístupné od 7.35h.

Upozorňujeme, že školní družina i školní jídelna budou tento den mimo provoz.


Publikováno 25. 8. 2021 14:05

Ředitelské volno pro žáky 9. ročníku

Datum konání: 30. 6. 2021

Vyhlášení 9. třída 2021.pdf


Publikováno 29. 6. 2021 8:29

Prezenční výuka pro všechny ročníky

Datum konání: 24. 5. 2021

Od 24.5.2021 probíhá prezenční výuka pro všechny ročníky.


Publikováno 24. 5. 2021 7:48

Informace k otevření školy od 17.5.2021

Datum konání: 11. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 17.5.2021 bude probíhat prezenční výuka pro celý první stupeň.

Výuka na druhém stupni bude probíhat stále v rotačním režimu.

MŠ, prezenční docházka.

Stále budou platit omezení pro zajištění bezpečnosti a zdraví ve škole (zákaz vstupu do všech objektů pro třetí osoby, roušky, zvýšené používání hygienických prostředků, dezinfekce).

Mgr. Vladislav Šesták


Publikováno 11. 5. 2021 8:46

Informace k otevření školy od 10.5.2021

Datum konání: 6. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od pondělí 10.5.2021 bude umožněno:
provoz MŠ pro všechny děti,
rotační výuka na I. i II. stupni ZŠ včetně výuky Tv.
10.5. budou prezenčně ve škole třídy: 1.A, 2.A, 3.A, 4.B., 6.A,7.A.
17.5. budou prezenčně ve škole třídy: 1.B, 3.B, 4.A, 5.A, 8.A, 9.A.
Dále je zabezpečena výuka dětí spadající do kategorie IZS.
Obědy ve školní jídelně budou takto nastaveny plošně.

Testování v MŠ - bez testování; není nutná ochrana dýchacích cest.
Testování na I. stupni ZŠ - 1x týdně (pondělí), s ochranou dýchacích cest dle platného nařízení - chirurgická rouška a vyšší stupeň ochrany.
Testování na II. stupni ZŠ - 2x týdně (pondělí a čtvrtek), s ochranou dýchacích cest dle platného nařízení - chirurgická rouška a vyšší stupeň ochrany.

Mgr. Vladislav Šesták​


Publikováno 6. 5. 2021 14:48

Informace k II. stupni

Datum konání: 4. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v případě, že bude po čtvrtečním (6.5.2021) jednání vlády  umožněna výuka pro žáky druhého stupně v rotačním režimu i pro žáky v Jihočeském kraji, bude prezenčně výuka probíhat pro žáky VI. a VII. ročníku.

Další informace budou zveřejněny v pátek 7.5.2021.

Mgr. Vladislav Šesták


Publikováno 4. 5. 2021 15:32

Testování - úprava

Datum konání: 3. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

podle aktuální informace MŠMT se od 3.5. 2021 budou testovat děti a žáci již navštěvující školu pouze 1x týdně. Tento týden 3.-7.5. se již podruhé testovat nebude (pouze proběhne dotestování dnes 3.5. chybějících).
V případě, že bude povolena rotační výuka pro žáky II. stupně od 10.5.2021, je stále v platnosti povinnost testování 2x týdně antigenními testy. ​

Mgr. Vladislav Šesták​


Publikováno 3. 5. 2021 12:22

Novější 1 3 6 12 17

 

 

Projekt školy

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg