Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality škola

Aktuality škola


Štítky:
Novější 1 3 7 13 19

ZUŠ OPEN

Datum konání: 26. 5. 2023

https://youtu.be/lckZtTFJ10k

 


Publikováno 27. 4. 2023 13:23

Talentovky do ZUŠ

Datum konání: 12. 6. 2023 - 16. 6. 2023


Publikováno 24. 4. 2023 14:55

Absolventský koncert ZUŠ

Datum konání: 24. 5. 2023

ABSOLVENTSKÝ KONCERT (3).png


Publikováno 24. 4. 2023 14:42

Výsledky zápisu do ZŠ

Datum konání: 17. 4. 2023

Výsledky zápisu do ZŠ,

vzhledem k tomu, že někteří rodiče ještě čekají na vyjádření od odpovědných orgánů, jsou některé zápisy neuzavřené.

Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ).pdf


Publikováno 17. 4. 2023 10:48

Jarní koncert ZUŠ od 17h.

Datum konání: 26. 4. 2023

plakát jarní koncet1 (1) (3).jpg


Publikováno 12. 4. 2023 15:02

Velikonoční jarmark 14-18 hod.

Datum konání: 4. 4. 2023


Publikováno 4. 4. 2023 13:15

Zápis do ZŠ 2023-2024

Datum konání: 11. 4. 2023 - 12. 4. 2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zápis do ZŠ Ledenice na školní rok 2023/2024 se koná ve dnech 11. a 12. 4. 2023.

Se zapisovaným dítětem proběhne pohovor a praktická zkouška dovedností za přítomnosti zákonného zástupce (15 minut)

Následně proběhne vyřízení formalit se zákonným zástupcem/zástupci.

Další informace najde zde na stránkách v sekci ZŠ - Zápis do ZŠ.

Mgr. Vladislav Šesták


Publikováno 10. 3. 2023 23:13

Změna rozvrhu hodin

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k organizačním změnám dojde k úpravě rozvrhu hodin u třídy 3.A, 4.A, 5.A, 5.B., 6.A, 6.B. Nové rozvrhy jsou k dispozici na záložce Rozvrh hodin v sekci ZŠ.

Další informace pak na Bakalářích.

 

Mgr. Vladislav Šesták


Publikováno 30. 1. 2023 15:08

Kancelář školy - uzavřena 2.1.2023

Datum konání: 2. 1. 2023

V pátek 2.1.2023 je kancelář školy mimo provoz.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 20. 12. 2022 8:57

My v tom Jihočechy nenecháme I

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice se zapojila do části projektu - Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže

bližší informace na nástěnce Bakalářů

odkaz na stránky projektu:

 Podpora aktivit dětí a mládeže | MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME (myvtomjihocechynenechame.cz)

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání. 

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby. 

Podporovány budou děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je: 

  • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

  • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo

  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně; Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ), OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majteku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod. aj.). 

    zdroj: myvtomjihocechynenechame.cz

Publikováno 16. 11. 2022 16:42

Novější 1 3 7 13 19

 

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg