Bronz.png

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality škola

Aktuality škola


Štítky:
Novější 1 3 7 12 18

Ředitelské volno pro žáky 9. ročníku

Datum konání: 30. 6. 2022

Vyhlášení 9. třída 2022.pdf


Publikováno 29. 6. 2022 9:37

Oznámení ŠD

Datum konání: 21. 6. 2022

Oznámení ŠD

  • Z technických důvodů bude od pondělí 27. 6. přemístěno 1. oddělení ŠD (1. A a 3. A) na pavilon do učebny 4. B. Ranní družina bude od 27. 6. na pavilonu v učebně 2. B
  • 27. 6. ráno budou všechny zapomenuté věci z šatny v dolní družině vyhozeny. Prosím, nejdéle 25. 6. zkontrolujte, zda v šatně není něco vašich dětí. Jsou zde i zapomenuté věci starších žáků.
  • 30. 6. - Provoz ŠD: ranní ŠD otevřena, žáci končí po 1. vyučovací hod., přebírají si je vychovatelky, provoz do 16 hod. v učebně 2. B. Prosím, nezapomeňte dětem, které půjdou po vysvědčení domů, napsat omluvenky.
  • Obědy na tento den mají všichni žáci odhlášené, nutno přihlásit samostatně.
  • Celé prázdniny ŠD uzavřena.
  • 1. 9. ŠD uzavřena. Do ŠD se účastníci přihlašují odevzdáním přihlášky 1. den školního roku od 9 do 11 hodin v budově ŠD.
  • Přihlášky je možno vyzvednout v přípravném týdnu (od 26. 8. -9 – 11 hod.) v budově ŠD nebo jsou k dispozici na webu školy (Ke stažení) a Bakalářích.
  • 2. 9. – zahájen provoz ŠD – bez řádně vyplněné přihlášky nemůže být žák do ŠD přijat!

Publikováno 21. 6. 2022 13:16

Výsledky zápisu do ZŠ

Datum konání: 8. 4. 2022

V sekci ZŠ, Zápis do ZŠ jsou zveřejněny výsledky zápisu.


Publikováno 8. 4. 2022 9:48

Uzavření školy - prodloužení

Datum konání: 28. 1. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že se rozšířila nákaza onemocněním SARS-CoV-II mezi učitelským sborem nad možnosti zabezpečení výuky, prodlužuji ředitelské volno do úterý 1.2.2022. Žáci tak přijdou do školy ve středu 2.2.2022. Tento den také dostanou výpis vysvědčení. 

Mgr. Vladislav Šesták


Publikováno 28. 1. 2022 15:28

Uzavření ZŠ

Datum konání: 27. 1. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k aktuální situaci vyhlašuji ředitelské volno pro žáky základní školy na pátek 28.1.2022. Dnes 27.1. 2022 bude probíhat výuka bez odpoledního vyučování. O formě výuky v dalším týdnu Vás budu informovat v pátek 28.1.2022.

MŠ a ZUŠ jsou v režimu běžného provozu.

Mgr. Vladislav Šesták

 


Publikováno 27. 1. 2022 11:11

Zápis do ZŠ 2022-2023

Datum konání: 19. 1. 2022 - 30. 4. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 20. 1. 2022 je možné registrovat Vaše dítě pro zápis do ZŠ Ledenice online způsobem a to na stránkách školy www. skolaledenice.cz. Na úvodní obrazovce vpravo je odkaz na Zápis online ZŠ. Odtud se dostanete na registrační formulář a další informace.

Pokud nebudou v platnosti restrikce, proběhne zápis prezenční formou ve dnech 5. a 6. 4. 2022.

Další informace na stánkách školy v sekci ZŠ - Zápis do ZŠ

 

Mgr. Vladislav Šesták

 


Publikováno 19. 1. 2022 11:59

Výuka náboženství

Datum konání: 3. 9. 2021

Vážení zákonní zástupci,

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě docházelo na hodiny náboženství, stáhněte si přihlášku na webových stránkách školy v sekci Ke stažení v oddílu ZŠ. První hodina by začínala ve 13.15 hod a druhá ve 14.00 hodin podle počtu dětí.

Výuka začne v úterý 14. září.


Publikováno 3. 9. 2021 8:28

Testování žáků

Datum konání: 1. 9. 2021 - 9. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

dle nařízení MŠMT bude v září probíhat preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě formou antigenních testů.

První test se provede 1. září (žáci 2.-9.rořníku), 2.září (žáci 1.ročníku), dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů
po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního
pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného
v odběrovém místě. Tyto podklady přinese žák s sebou a předá třídnímu učiteli.

Žák si může přinést vlastní test, který provede spolu s ostatními žáky na pokyn pedagogického pracovníka.

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.

 


Publikováno 26. 8. 2021 13:30

Informace k zahájení školního roku

Datum konání: 1. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

školní rok začíná ve středu 1.9.2021 v 7:55h. Třídy jsou rozmístěny následujícím způsobem:

1.r. - budova školní družiny - zákonní zástupci budou informováni o organizaci školního roku

2.r., 3.r, 4.B - budova prvního stupně

4.A, 5.-9.r. - hlavní budova

Všechny budovy budou přístupné od 7.35h.

Upozorňujeme, že školní družina i školní jídelna budou tento den mimo provoz.


Publikováno 25. 8. 2021 14:05

Ředitelské volno pro žáky 9. ročníku

Datum konání: 30. 6. 2021

Vyhlášení 9. třída 2021.pdf


Publikováno 29. 6. 2021 8:29

Novější 1 3 7 12 18

 

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg