Bronz.png

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality škola

Aktuality škola


Novější 1 3 6 10 15

Aktuální informace od 1.3. 2021

Datum konání: 1. 3. 2021

Z nařízení vlády je zrušena prezenční výuka pro všechny žáky. On-line výuka probíhá ve všech ročnících.

 


Publikováno 1. 3. 2021 7:36

Organizace stravování v pondělí 1.3.2021

Datum konání: 26. 2. 2021 - 1. 3. 2021

Vážení zákonní zástupci,

 

dnes 26.2.2021 jedná Poslanecká sněmovna o uzavření mateřských a základních škol od 1.3.2021. Toto jednání a výsledek, který může být zveřejněn až v dnešních odpoledních nebo večerních hodinách, mě nutí k úpravě organizace stravování v pondělí 1.3.2021. Pokud dojde ke schválení uzavření mateřských a základních škol, vedoucí školní jídelny ráno 1.3.2021 odhlásí od tohoto dne všechny děti MŠ a žáky ZŠ.

Rekapitulace po střediscích v případě vyhlášení uzavření škol od pondělí 1.3.2021:

MŠ – děti budou odhlášeny počínaje 1.3.2021 na celou dobu trvání uzavření. Odhlásí vedoucí ŠJ.

ZŠ – z technických důvodů nebude školní jídelna v pondělí 1.3. v provozu. Všichni žáci budou odhlášeni na celou dobu trvání uzavření. Odhlásí vedoucí ŠJ.

Od 9:00 hodin 1.3.2021 se mohou zájemci o stravu počínaje 2.3. hlásit na www.strava.cz.

 

Další organizační změny budou oznámeny po obdržení pokynů příslušných orgánů.

Děkuji za pochopení

 

Mgr. Vladislav Šesták


Publikováno 26. 2. 2021 15:18

MŠ i ŠJ mimo provoz

Datum konání: 10. 2. 2021

UPOZORNĚNÍ!

Dne 10.2. bude zela přerušena dodávka elektrické energie do objektu mateřské školy a školní jídelny (č.p. 428). Tento den bude MŠ i ŠJ mimo provoz.

Přerušení dodávky se týká i objektu ZUŠ a ŠD (č.p.468). 

Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy


Publikováno 9. 2. 2021 9:03

Prodloužení opatření

Datum konání: 7. 1. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dnes byla vládou prodloužena opatření. Z toho důvodu bude i nadále probíhat distanční výuku dle rozvrhu. Nařízení se netýká MŠ a prvních a druhých ročníků ZŠ, zde platí prezenční výuka.
 
Distanční výuka platí pro 3. až 9. ročník ZŠ a ZUŠ.
ŠD bude v provozu pro žáky na prezenční výuce (1. a 2. ročník).
ŠJ bude v provozu pro všechny, ale konzumovat v jídelně smí pouze žáci na prezenční výuce a samozřejmě pracující zaměstnanci. 

S pozdravem

Mgr. Vladislav Šesták  ​ 


Publikováno 7. 1. 2021 14:45

Čtvrté oddělení družiny v omezeném provozu do 15 hod.

Datum konání: 3. 12. 2020 - 11. 12. 2020

Od 3.12. - 11.12.2020 bude čtvrté oddělení družiny v omezeném provozu do 15hod.

 Prosíme sledovat Bakaláře a stránky školy.


Publikováno 2. 12. 2020 10:26

Organizace výuky od 25.11 (ZUŠ). a 30.11.2020

Datum konání: 24. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v návaznosti na nová opatření ohledně obnovení prezenční výuky zde předkládám informace k chodu jednotlivých středisek naší školy. Otevřete si prosím přílohu tohoto oznámení.

Organizace výuky-listopad2020.pdf

Mgr. Vladislav Šesták

 


Publikováno 24. 11. 2020 13:38

Provoz školy v týdnu od 23.11. do 27.11.

Datum konání: 20. 11. 2020

V týdnu od 23.11. do 27.11. bude v provozu MŠ bez omezení a ZŠ a ŠD pouze pro 1. a 2.ročník.

Distanční výuka stále platí pro 3.-9. ročník ZŠ a celou ZUŠ.

Zatím neoficiálně platí, že do ZŠ nastoupí žáci celého I. stupně a žáci 9. ročníku od 30.11.
Ročníky 6.,7.,8. ​budou mít střídavou prezenční a distanční výuku po týdnech - mechanizmus bude upřesněn.

Výuka v ZUŠ bude probíhat prezenčně pro individuální výuku od 25.11.

Oficiální vyjádření vlády má být zveřejněno v pondělí 23.11., pak budou školou výše uvedené informace potvrzeny a doplněny.

Mgr. Vladislav Šesták​


Publikováno 20. 11. 2020 15:01

Uzavření MŠ a ŠJ - PRODLOUŽENO do 11.11.!

Datum konání: 29. 10. 2020 - 11. 11. 2020

Oznámení o uzavření MŠ.
Vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 je uzavřena MŠ a ŠJ od 28.10. do nejméně 11.11.2020.
Sledujte prosím Bakaláře a stránky školy (www.skolaledenice.cz), kde budou zveřejňovány aktuální informace.

Mgr. Vladislav Šesták
ředitel školy


Publikováno 27. 10. 2020 11:50

OČR info

Datum konání: 13. 10. 2020 - 26. 10. 2020

OČR - zaměstnanec pouze telefonicky oznámí svému zaměstnavateli, že si bere OČR na své dítě do 10- ti let věku. Rodiče se mohou prohodit pouze 1x, nové formuláře budou 20.10.. OČR trvá pouze od 14.10. - 25.10. ..

tohle je platné dle sdělení MPSV zatím změna je možná..


Publikováno 13. 10. 2020 15:04

Organizace výuky od 14.10.2020

Datum konání: 13. 10. 2020

Dobrý den všem,

vzhledem k vyhlášeným opatřením bude od středy 14. 10. uzavřena pro žáky celá základní škola. Výuka bude probíhat distanční formou. Podle §184a zákona 561/2004 Sb. v platném znění, je tato výuka povinná pro všechny žáky. Žádám Vás zákonné zástupce o součinnost a podporu v této nelehké situaci. Učitelský sbor bude přítomen na pracovišti, každá paní učitelka a pan učitel se bude snažit formou online výuky s využitím různých nástrojů předávat a procvičovat učivo ve všech předmětech (vyjma Tv) tak, aby nepadla tíha vzdělávání na Vás rodiče. K tomu však potřebujeme mít žáky (Vaše děti) připravené se této výuky zúčastnit a být v kontaktu s daným učitelem podle rozvrhu.
Nosným prvkem jsou Bakaláři, kde budete i nadále omlouvat absenci svého dítěte i během distančního vzdělávání. Výukové materiály, budou postupně k dispozici na Bakalářích tak, jak se budou hodiny vyučovat nebo v tematických blocích. Toto však nemůže nahradit kontakt s vyučujícím a není to online výuka. Učitel s e může na tyto materiály odkazovat a následně problematiku s žáky rozebere, vyloží atd.
Každý žák od 3. ročníku výše má své žákovské přístupové údaje do Bakalářů. Při  každé hodině potvrdí svou účast na dané hodině a pak již bude pokračovat v další komunikaci i v jiných aplikacích Teams (v Teamsech mají žáci 3. až 9. ročníku zaveden účet), Skype, Messenger, Discord.
Zapůjčení notebooků je možné. Škola jich má samozřejmě omezený počet a jsou určené pro rodiny s více dětmi na online výuce nebo v případě, že IT technika chybí.

Během distanční výuky mají žáci nárok na odběr stravy ve školní jídelně. Bude se tak dít podle rozvrhu, záci si budou moci zkonzumovat jídlo přímo v jídelně (při dodržení nařízených podmínek pro stravování) nebo odnést v jídlonosiči. Toto neplatí pro dny vyhlášených prázdnin!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 14.10.2020 do 1.11.2020 (změna možná podle aktuálních nařízení)

ZŠ - uzavřena pro všechny žáky

ŠD - uzavřena

ZUŠ - distanční výuka

ŠJ - plný provoz

MŠ - plný provoz
Mgr. Vladislav Šesták
ředitel školy


Publikováno 13. 10. 2020 12:55

Novější 1 3 6 10 15

 

 

Projekt školy

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg