Bronz.png

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality škola > Organizace výuky od 14.10.2020

Organizace výuky od 14.10.2020Datum konání:
13.10.2020

Dobrý den všem,

vzhledem k vyhlášeným opatřením bude od středy 14. 10. uzavřena pro žáky celá základní škola. Výuka bude probíhat distanční formou. Podle §184a zákona 561/2004 Sb. v platném znění, je tato výuka povinná pro všechny žáky. Žádám Vás zákonné zástupce o součinnost a podporu v této nelehké situaci. Učitelský sbor bude přítomen na pracovišti, každá paní učitelka a pan učitel se bude snažit formou online výuky s využitím různých nástrojů předávat a procvičovat učivo ve všech předmětech (vyjma Tv) tak, aby nepadla tíha vzdělávání na Vás rodiče. K tomu však potřebujeme mít žáky (Vaše děti) připravené se této výuky zúčastnit a být v kontaktu s daným učitelem podle rozvrhu.
Nosným prvkem jsou Bakaláři, kde budete i nadále omlouvat absenci svého dítěte i během distančního vzdělávání. Výukové materiály, budou postupně k dispozici na Bakalářích tak, jak se budou hodiny vyučovat nebo v tematických blocích. Toto však nemůže nahradit kontakt s vyučujícím a není to online výuka. Učitel s e může na tyto materiály odkazovat a následně problematiku s žáky rozebere, vyloží atd.
Každý žák od 3. ročníku výše má své žákovské přístupové údaje do Bakalářů. Při  každé hodině potvrdí svou účast na dané hodině a pak již bude pokračovat v další komunikaci i v jiných aplikacích Teams (v Teamsech mají žáci 3. až 9. ročníku zaveden účet), Skype, Messenger, Discord.
Zapůjčení notebooků je možné. Škola jich má samozřejmě omezený počet a jsou určené pro rodiny s více dětmi na online výuce nebo v případě, že IT technika chybí.

Během distanční výuky mají žáci nárok na odběr stravy ve školní jídelně. Bude se tak dít podle rozvrhu, záci si budou moci zkonzumovat jídlo přímo v jídelně (při dodržení nařízených podmínek pro stravování) nebo odnést v jídlonosiči. Toto neplatí pro dny vyhlášených prázdnin!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 14.10.2020 do 1.11.2020 (změna možná podle aktuálních nařízení)

ZŠ - uzavřena pro všechny žáky

ŠD - uzavřena

ZUŠ - distanční výuka

ŠJ - plný provoz

MŠ - plný provoz
Mgr. Vladislav Šesták
ředitel školy


 

Projekt školy

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg