Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Základní informace

Základní škola Ledenice

Základní informace

  • Základní škola je úplnou školou se všemi ročníky. Školní obvod tvoří z větší části samotné Ledenice a čtyři malé osady v okolí. Většina žáků je ze spádové oblasti.

  • Vyučování probíhá na několika místech rozmístěných v obci. Hlavní výuka je soustředěna do historické budovy na náměstí (převážně druhý stupeň). Druhá, z roku 1987, je umístěná asi 300 m v klidné části obce. Slouží pro žáky prvního stupně a také pro potřeby dalších oddělení školní družiny. V této části se nachází i další budovy MŠ-ŠJ, ZUŠ-ŠD a také školní pozemek. V roce 2019 byla otevřena budova dílen a kuchyňka. Škola nemá vlastní sportoviště, ale má díky zřizovateli možnost využívat sokolovnu a sportovní areál s hřišti a tartanovým oválem.

  • Ve škole pracuje kvalifikovaný výchovný poradce, metodik školní prevence, metodik ICT a metodik environmentální výchovy.

  • Své zájmy mohou žáci naplňovat v různých zájmových aktivitách, jejichž činnost organizuje buď přímo škola nebo ostatní subjekty v obci. Zaměření těchto činností je hlavně sportovní, přírodovědné, umělecké, všeobecných znalostí a výpočetní technika. Žáci mají možnost přihlásit se do některého ze zájmových kroužků.

  • Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době konzultačních hodin. Škola o své činnosti informuje v místních novinách a na svém facebookovém profilu.

  • Úzká a tradičně dobrá je spolupráce s Úřadem městyse a jeho komisí pro mládež. Z dalších institucí můžeme jmenovat místní knihovnu, hasiče, TJ Sokol, TJ Slavoj a svaz rybářů. Nezanedbatelná je i spolupráce s PPP  a SPC.

  • Každý rok uspořádáme několik vystoupení pro veřejnost, kde prezentujeme ukázky různých dětských školních činností. K dalším pravidelným školním akcím patří sportovní den školy, školní výlety, 9. třída za katedrou, školní Mikuláš, dětský den, vánoční besídky, recitační soutěž, předmětové olympiády, dopravní soutěž cyklistů, zdravé zuby, slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku nebo pravidelná sportovní klání mezi školami jižní části našeho okresu.

 

Rozvrh zvonění

 

Vyučovací hodina

Přestávka

1.

7.55 - 8.40

8.40 - 8.50

2.

8.50 - 9.35

9.35 - 9.55

3.

9.55 - 10.40

10.40 - 10.50

4.

10.50 - 11.35

11.35 - 11.45

5.

11.45 - 12.30

12.30 - 12.40

6.

12.40 - 13.25

13.25 - 13.35

7.

13.35 - 14.20

14.20 - 14.30

8.

14.30 - 15.15

konec vyučování