Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městys Lednice
Náměstí 89
373 11 Ledenice

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání, základní umělecká škola

Hlavní činnost - předškolní, základní, základní umělecké a zájmové vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, ZUŠ, Družina, Jídelna

Zaměstnanci a jejich struktura:

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice
  Náměstí 88
  373 11 Ledenice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice
  Náměstí 88
  373 11 Ledenice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 387 995 365
  mobilní telefon: +420 602 714 060

  Další kontakty

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolaledenice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice
  Náměstí 88
  373 11 Ledenice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  skola@zs.ledenice.cz

  Další elektronické adresy:

  Kontakty

 • 4.8 Datová schránka

  zkmtimj

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: Česká spořitelna, a.s.: 564959399/0800

6. IČO

 62537547

7. DIČ

CZ 62537547 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@zs.ledenice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): zkmtimj

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice, Náměstí 88, 373 11 Ledenice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Poskytování informací

  poznámka

  Kopírování na kopírovacích strojích

  A4 jednostranné

  1,50

   

  A3 jednostranné

  3,00

  Tisk

  A4 černobílé

  3,00

   

  A4 barevné

  10,00

  Kopírování na digitální nosiče

   

  50,00

  Telekomunikační poplatky

   

  Dle platných tarifů

  Poštovné a jiné poplatky

   

  Dle platných tarifů

  Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

   

  Bezplatné

  Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.

Fulltext

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony I

Publicita Šablony I_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg