Bronz.png

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název povinného subjektu

Základní škola, základní umělecká škola mateřská škola Ledenice

2. Důvod a způsob založení 

Zřizovatel:  Městys Ledenice 

Zřizovací listina:  Usnesení obecního zastupitelstva č. 37/95 ze dne 25. 10. 1995

od 1. 1. 1996 příspěvková organizace

3. Organizační struktura

základní škola, základní umělecká škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna

statutární orgán:                                                  ředitel školy

zástupce statutárního orgánu:                           zástupce ředitele

vedoucí pracovníci:

vedoucí základní umělecké školy

vedoucí mateřské školy

vedoucí vychovatelka

vedoucí školní jídelny

školník – vedoucí

4. Kontaktní spojení (adresa poštovní, elektronická, telefony, fax, internetové stránky, úřední hodiny)

Kontakty

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.: 564959399/0800

6. IČ

62 53 75 47

7. DIČ

CZ 62537547

8. Dokumenty (seznam hlavních dokumentů, rozpočet)

 • Zřizovací listina
 • Zápis v rejstříku škol
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení ve středních školách
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování
 • Výroční zpráva školy o činnosti

 

www.ledenice.cz/rozpocet

9. Místo a způsob, jak získat informace

www.skolaledenice.cz

kancelář školy: Náměstí 88, 373 11 Ledenice

10. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí

kancelář školy: Náměstí 88, 373 11 Ledenice

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutím

kancelář školy: Náměstí 88, 373 11 Ledenice

 

Proti rozhodnutí lze podat  odvolání  prostřednictvím ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, OŠMT do 15 dnů ode dne jeho doručení.

12. Formuláře, způsob a místo, kde je lze získat

www.skolaledenice.cz

kancelář školy: Náměstí 88, 373 11 Ledenice

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

www.portal.gov.cz

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

dokumenty

15. Úhrady za poskytování informací (sazebník)

 

 

Poskytování informací

Poznámka

 

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

  1,50

 

 

A3 jednostranné

  3,00

 

Tisk

A4 černobílé

  3,00

 

 

A4 barevné

10,00

 

Kopírování na digitální nosiče

 

50,00

 

 

 

 

 

Telekomunikační poplatky

 

Dle platných tarifů

 

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

 

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

 

Bezplatné

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

16. Licenční smlouvy

---

17. Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

výroční zpráva

 

Projekt školy

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg