Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty podpořené ze zdrojů Evropské unie

Projekty podpořené ze zdrojů Evropské unie

Základní informace o projektu

euj.png

Název projektu: Adaptace kotelny na učebny ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0008652

 

Projektem dojde ke zkvalitnění výuky technicky a řemeslně orientovaných předmětů spolu s podporou moderních pomůcek a vybavení ve výuce a zajištění vhodných prostor a kvalitního zázemí pro tuto výuku. Toho bude docíleno skrze adaptaci (přestavbu a rekonstrukci) objektu bývalé kotelny na prostory, které budou vhodné pro výuku technických a řemeslných oborů (konkrétně vzniknou Dílny a Kuchyňky). Tyto dvě učebny pak budou dále v rámci projektu vybaveny.

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky technicky a řemeslně orientovaných předmětů spolu s podporou moderních pomůcek a vybavení ve výuce a zajištění vhodných prostor a kvalitního zázemí pro tuto výuku. To bude zajištěno skrze adaptaci (přestavbu a rekonstrukci) objektu bývalé kotelny na prostory, které budou vhodné pro výuku technických a řemeslných oborů (konkrétně vzniknou Dílny a Kuchyňky). Tyto dvě učebny pak budou v rámci projektu vybaveny. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a umožní žákům podstoupit výuku relevantních předmětů motivující a interaktivní formou. Jedním z hlavních přínosů tohoto projektu je individuální přístup učitele k jednotlivým žákům a zároveň efektivnější výuka spojená s větší soustředěností a samostatností žáků. Jejich dovednosti v oblasti klíčové kompetence technické a řemeslné obory se výrazně pozvednou, což žáci uplatní nejen na středních školách obdobného zaměření, ale tyto odborné kompetence si mohou přenést i do budoucího pracovního života.

Specifickými cíli projektu jsou:

- zajištění vhodných prostor a kvalitního zázemí pro výuku technických a řemeslných oborů (dílny a kuchyňky)

- modernizace a zvýšení kvality výuky technických a řemeslných oborů

- zapojení nových výukových metod

- zkvalitnění výuky

- zvýšení využívání moderních pomůcek a vybavení při výuce

- zvýšení zájmu o techniku a související oblasti

- příprava žáků na studium na středních školách a výkon povolání v relevantních profesích

- zkvalitnění přípravy a zlepšení praktických dovedností žáků v oblasti techniky a řemesel

- vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci upotřebí na trhu práce i v osobním životě

- získání vhodných prostor pro realizaci mimoškolního zájmového vzdělání

 

Projekt je významnou měrou podpořen ze zdrojů Evropské unie.