Bronz.png

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Základní informace

Základní škola Ledenice

Základní informace

  • Základní škola je úplnou školou se všemi ročníky. Školní obvod tvoří z větší části samotné Ledenice a čtyři malé osady v okolí. Proto také 83 % všech žáků tvoří žáci místní.

  • Vyučování probíhá ve dvou budovách vzdálených od sebe 300 m. Hlavní, ve které jsou umístěny třídy 5. – 9. ročníku, je stará 140 let a stojí přímo na náměstí. Druhá, ve které se učí třídy 1. – 4. ročníku, je v provozu od roku 1987 a je umístěna v klidném prostředí na okraji obce.

  • Žáci využívají celkem 13 učeben, z nichž jedna je dobře vybavenou učebnou výpočetní techniky s připojením k Internetu. Škola nemá žádné sportovní zařízení, a proto k výuce tělesné výchovy a ostatním sportovním aktivitám pronajímá tělocvičnu a další potřebná sportoviště od místních tělovýchovných jednot. Nemá ani školní pozemek a školní dílnu. Při škole pracuje jedno oddělení školní družiny.

  • Pedagogický sbor základní školy tvoří učitelé a tři vychovatelky školní družiny. Všichni splňují příslušnou kvalifikaci.. Většina těchto zaměstnanců je místních. Ve škole pracuje kvalifikovaný výchovný poradce, metodik školní prevence, metodik ICT a metodik environmentální výchovy.

  • Své zájmy mohou žáci naplňovat v různých zájmových aktivitách, jejichž činnost organizuje buď přímo škola nebo ostatní subjekty v obci. Zaměření těchto činností je hlavně sportovní, přírodovědné, umělecké, všeobecných znalostí a výpočetní technika. Žáci mají možnost přihlásit se do některého ze zájmových kroužků, kterých pracuje v Ledenicích okolo dvaceti.

  • Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době konzultačních hodin. Rodiče a ostatní veřejnost je o činnosti školy informována pomocí obecního časopisu, který vychází pravidelně každý měsíc. Úzká a tradičně dobrá je spolupráce s Úřadem městyse a jeho komisí pro mládež. Z dalších institucí můžeme jmenovat místní knihovnu, hasiče, TJ Sokol, TJ Slavoj a svaz rybářů. Nezanedbatelná je i spolupráce s PPP České Budějovice v oblasti výukových problémů žáků.

  • Každý rok uspořádáme několik vystoupení pro veřejnost, kde prezentujeme ukázky různých dětských školních činností. K dalším pravidelným školním akcím patří sportovní den školy, školní výlety, 9. třída za katedrou, školní Mikuláš, dětský den, vánoční besídky, recitační soutěž, předmětové olympiády, dopravní soutěž cyklistů, zdravé zuby, slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku nebo pravidelná sportovní klání mezi školami jižní části našeho okresu.

 

Rozvrh zvonění

 

Vyučovací hodina

Přestávka

1.

7.55 - 8.40

8.40 - 8.50

2.

8.50 - 9.35

9.35 - 9.55

3.

9.55 - 10.40

10.40 - 10.50

4.

10.50 - 11.35

11.35 - 11.45

5.

11.45 - 12.30

12.30 - 12.40

6.

12.40 - 13.25

13.25 - 13.35

7.

13.35 - 14.20

14.20 - 14.30

8.

14.30 - 15.15

konec vyučování