Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Školská rada

Složení školské rady pro období 2021 - 2024

za zákonné zástupce: Ing. Eva Lišková, Mgr. Lenka Volfová

za zřizovatele: Mgr. Jiří Cukr, Milan Petráš

za pedagogy: Mgr. Marie Petrášová, Mgr. Helena Jaloševská

Zvolení kandidáti do školské rady z řad zákonných zástupců

Bc. Tereza Šťastná

Mgr. et Bc. Darina Filipová

volba proběhla dne 4.11.2021 

Kandidáti do ŠR z řad zákonných zástupců pro období 2021-2024

Martina Davidová

Mgr. et Bc. Darina Filipová

Mgr. Petra Gregorová

Ing. Eva Lišková

Bc. Tereza Šťastná

Mgr. Lenka Volfová

Školská rada pro období 2018-2021

Třetí zasedání proběhne 27. února 2019 od 15:30 hodin v prostorách radnice Ledenice.

Program:

  • aktuální situace v ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
  • stravování ve školní jídelně

Složení školské rady:

Davidová Martina za rodiče
Farabauerová Filipová Darina za rodiče
Franěk Miroslav za zřizovatele
Petráš Milan za zřizovatele
Šarešová Eva za učitele
Petrášová Marie  za učitele

Termín dalších voleb členů do školské rady je listopad 2021.

Ze zákona

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c)  schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d)  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e)  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f)  projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

g)  projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h)  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

Dle volebního řádu má naše školská rada 6 členů. Z toho jsou dva zástupci zřizovatele, dva zástupci rodičů(zákonných zástupců) a dva zástupci učitelů. Volební období je tři roky.

 

Fulltext

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony I

Publicita Šablony I_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg