Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Třídy > Ježci

CHARAKTERISTIKA JEŽEČKŮ

ježek[1].png

 

Třídní učitelky:

Bc. Kamila Saláková

Michaela Babidoričová, Vlasta Plchová

Provozní pracovnice:  

Jana Třebínová

 

Ve třídě Ježečků navazujeme na již získané dovednosti a znalosti dětí, plnohodnotně doplňujeme a podporujeme rodinnou výchovu a rozvíjíme děti po stránce fyzické, psychické i sociální. Vytváříme dobré podmínky a podnětné prostředí pro další vzdělávání hlavně tím, že maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti každěho dítěte.

Upevňujeme základy slušného chování, podporujeme samostatnost a sebeobsluhu. Snažíme se, aby se děti cítily dobře a měly pocit jistoty a bezpečí. Klademe důraz na rozvíjení kamarádských vztahů, vzájemné pomoci, ohleduplnosti, respektování odlišnosti druhých a pozitivního vztahu k přírodě.

Našim cílem je, aby byly děti v mateřské škole spokojené, zažívaly pocit úspěchu, plnohodnotně se rozvíjely a odcházely s příjemnými zážitky.

Fulltext

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony I

Publicita Šablony I_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg