Bronz.png

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > ZUŠ > Vyučující

 

Eliška Mrázová

 

ek.jpgVyučující oborů zpěv, sborový zpěv, hudba pro nejmenší a přípravný ročník hudební nauky.

Narodila se v roce 1988 a zpěvu se věnuje od předškolního věku, kdy začala navštěvovat základní uměleckou školu, kde docházela na hodiny zpěvu, flétny a klavíru. Od 12 let působila v jihočeském sboru Jitřenka jako sólistka a společně s ním procestovala část Evropy. V roce 2004 byla přijata na Konzervatoř v Českých Budějovicích do třídy Mgr. Štěpánky Hraničkové, v oboru sólový zpěv, kde v roce 2010 ukončila studium s červeným diplomem. Roku 2008 účinkovala na otáčivém hledišti v Českém Krumlově v opeře Síla osudu jako sboristka. Ještě téhož roku byla přijata na Anton Bruckner Privatuniversität v rakouském Linzi, kde úspěšně ukončila studium v roce 2013 s titulem Bachelor of Arts, v oboru umělecký zpěv, pod vedením diplomované umělkyně Kateřiny Beranové. V roce 2009 působila ve sboru v Schauspieloper Fouche v Linzi, dále v opeře Orpheus ed Euridice ve městě Bad Hall. Na začátku roku 2011 stála na scéně poprvé jako sólistka v roli Sandmanna z opery Hänsel und Gretel. Mimo jiné absolvovala masterclass u americké sopranistky Barbary Bonney a odbornice na režii Beverly Blankenship. Následně vyučovala zpěv na ZUŠ Ledenice a ZUŠ v Trhových Svinech. Spolupracovala s dětským pěveckým sborem, kde sólově interpretovala skladby různorodých žánrů a vedla sbory. Dále vystupovala s Jihočeskou komorní filharmonií a věnuje se koncertní činnosti s Triem Ridente a kapelou Nightwings. Zajímá se o terapie hudbou a novodobé pedagogické metodiky pro práci s dětmi.

Ema Gruberová

M 1.jpg

Naše dlouholetá vyučující oborů zobcová flétna, lesní roh, trubka, komorní hra a hudební nauka.

Vystudovala Konzervatoř v Plzni.

Školení: Studium pedagogiky na NIDV České Budějovice

A její zkušenosti s dětmi trvají již 30 let. Vzdělává se v moderních technikách hry na flétnu, elektronickém zpracování hudby a hudební teorie.

 

Jana Pešková

Naše pečlivá vyučující klavíru a varhanice Jana Pešková, spolupracuje se ZUŠ Ledenice od roku 2018.

V 6 letech projevila přání učit se hrát na klavír. Díky rodičům a učitelům, profesorům se mohla věnovat klavíru a hudbě nejdříve 10 let na tehdy zvané Lidové škole umění (nyní ZUŠ) v Českých Budějovicích souběžně se základní školou a gymnáziem, poté na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích v rámci oboru Čj-Hv pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Po magisterském studiu našla uplatnění na ZUŠ při výuce HN a klavíru. Tím se jí splnilo gymnaziální přání být původně učitelkou klavíru. Během výuky na ZUŠ si doplnila vzdělání na Konzervatoři v Českých Budějovicích nejdříve v oboru klavír, a později v oboru varhany. Svůj volný čas věnovala hudební profesi a svým blízkým.  Ve výuce klavíru má v roce 2020 dvacet tři let praxe.

„Práce se žáky, kteří mají o hudbu a hru na klavír zájem, mě velmi těší a ráda se obohacuji o nové podněty v práci na různých vzdělávacích seminářích týkajících se mého oboru. „

Dosavadní absolvované kurzy:

·         Hudební nauka na ZUŠ

·         Využití počítačové techniky v hudbě

·         Klavírní technika

·         Od cembala ke kladívkovému klavíru

·         Klavírní interpretace J. S. Bacha

·         Klavírní improvizace

·         Emoce a jejich stabilita – Recept na zvládnutí náročného povolání učitele

·         Základy zpracování hudby na počítači (hardware, software)

·         Tréma – teoretické pozadí tématu

·         MIDI – digitální komunikace mezi hudebními nástroji

·         Žáci se specifickými poruchami, jejich integrace do výuky ZUŠ

·         Zvuková tvořivost v klavírní hře

 Jitka Nestřebová

Nestřebová foto.jpg

Naše usměvavá vyučující hry na klavír/klávesy a korepetitorka. Se ZUŠ Ledenice spolupracuje od roku 2019.

Narodila se v červenci 1995 ve Strakonicích. V sedmi letech začala chodit na hodiny klavíru do ZUŠ Strakonice. Zúčastnila se několika soutěží jak ve hře na klavír, tak v oboru komorní hra. Ve hře na klavír pokračovala na Konzervatoři v Českých Budějovicích. V průběhu studia, doprovázela dětský pěvecký sbor Jitřenka a navštívila s ním mnohá evropská města a soutěže. Od roku 2014 působila jako učitelka a korepetitorka na ZUŠ Strakonice, kde také doprovázela dětský pěvecký sbor Fere Angeli. Absolvovala několik vzdělávacích klavírních seminářů pod vedením např. Ivo Kahánka, Jitky Čechové, Aleny Vlasákové a jiných. Také navštívila klavírní kurzy v Brně a Jihočeské klavírní kurzy v Blatné. Po absolutoriu na konzervatoři začala studovat na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, kde nyní dokončuje bakalářský titul. V roce 2018 začala korepetovat na ZUŠ ve Velešíně, od září 2019 zde bude učit i hru na klavír. Spolupracuje s kapelou Melodikum, kde nasbírala zkušenosti v hraní na klávesy a moderní hudbě.

 Josef Menšík

menšík foto.jpg

Se ZUŠ Ledenice spolupracuje od roku 2019.

Vždy usměvavý a trpělivý pan učitel hry na kytaru a smyčcových nástrojů, Josef Menšík, svou hudební kariéru započal v šesti letech v ZUŠ v Kaplici (housle, klavír), účastnil se Kocianovy houslové soutěže (1993, 1994) a soutěží MŠMT. V roce 1997 začal studovat violu na českobudějovické konzervatoři u Larisy Kolcové.  V současné době studuje na téže konzervatoři obor kytara u Emanuela Kümmela.

Od roku 2000 vyučuje v ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny kytaru, housle a hudební nauku. Se žáky navštěvuje soutěže, přehlídky a festivaly různých hudebních žánrů -  soutěže MŠMT ve hře na kytaru, Zlivská kytara, folkové soutěže Dětská porta, Folkytonk, Melodie, festival Muzika v Hrádku u Rokycan, festival na Konopišti, Přílepské békal aj.

Je zakládajícím členem skupiny Exfanta (*1997), která interpretuje renesanční písně, spirituály a folk na různých historických akcích, hradech, folkových festivalech a soutěžích. Od roku 2004 je členem Pěveckého spolku Kaplice, kde od roku 2012 působí jako sbormistr. Sbor absolvoval různé zahraniční soutěže a přehlídky (Itálie, Slovensko, Polsko).

Arnošt Doskočil

Doskočil foto.jpg

Náš vyučující hry na klarinet, saxofon a zobcovou flétnu, Arnošt Doskočil, vždy pozitivně naladěn a ochoten se s vámi zasmát. V ZUŠ Ledenice vyučuje od roku 2019.

 V roce 2008 absolvoval v oboru hra na klarinet na konzervatoři Jana Deyla ve třídě Jana Budína. V roce 2019 absolvoval v oboru hra na saxofon na konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě Kateřiny Pavlíkové. Během studia saxofonu se zúčastnil několika soutěží. Nejvýraznějším úspěchem je 2. místo ve III. kategorii na interpretační soutěži Pardubické dechy v roce 2017 a 2. místo ve III. kategorii na soutěži konzervatoří v Teplicích. V letech 2014-2016 účinkoval jako klarinetista ve FS Písečan, na klarinet rovněž pravidelně hostoval skupině Traband a na saxofon hraje v kapelách Kabaret Kajbar a The TapTap.

 

 

Miroslav Šonka

šonka.jpg

Náš klidný a trpělivý vyučující oborů Kolektivní interpretace a Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (EZHZT). Na ZUŠ Ledenice působí od roku 2019.

Miroslav Šonka se narodil v září roku 1989. Hudbě se věnoval od raného mládí, kdy se skrze ZUŠ i jako samouk začal učit hrát na flétnu, foukací harmoniku, akustickou i elektrickou kytaru, keyboard, na bicí soupravu, ale věnoval se taktéž i zpěvu. Od svých 13 ti let pracoval i s vlastní hudební kompozicí a prací s hudebním softwarem. Později byl přijat na konzervatoř v Českých Budějovicích ke hře na bicí nástroje a později přestoupil na brněnskou Konzervatoř. Zároveň se touto dobou učil hrát i na klavír a na basovou kytaru. V této době se již začal i aktivně podílet v kapelách na hudební tvorbě, dramaturgii koncertních vystoupení, nahrávání ve studiích a také začal realizovat svou vlastní hudební produkci.

V hudebním vzdělávání pak pokračoval ve hře na bicí nástroje na Janáčkově Akademii Múzických Umění v Brně, kde ukončil studium bakalářským titulem v roce 2014. Zároveň zde dostal možnost studovat obory studiová praxe a zvukařská činnost. Po ukončení studia pokračoval v hudebně produkční činnosti a postupně realizoval své vlastní nahrávací a hudebně produkční studio Dream Tracer. Momentálně se věnuje svým vlastním hudebním projektům, rearanžuje, tvoří soundtracky, zvučí živá vystoupení a vyučuje hudební a studiovou práci. Do této doby má za sebou více než 100 hudebních skladeb, které realizoval sám, nebo se na nich kreativně podílel jako hudebník a producent. 

 Martina Stecherová

Stecherová foto.jpgNaše vyučující zpěvu, klavíru a sborů je usměvavá a nadšená umělkyně, se kterou je radost pracovat. Se ZUŠ Ledenice spolupracuje od roku 2020.

Po ukončení českobudějovické Konzervatoře odešla studovat operní zpěv do Salzburgu na Hochschule Mozarteum a po roce se rozhodla pokračovat ve studiu v kolébce belcanta a to na milánské Conservatorio G.Verdiho, které úspěšně ukončila bakalářským diplomem.

 

Poté pokračovala ve studiu na Vysoké škole Conservatorium L.Marenzio v Brescie, kde svá studia zakončila diplomem magisterským.


Dále studovala altertivní hudební techniky :
- hlasovo-terapeutickou technikou PSYCHOFONIE, která se zaměřuje na psycho - hlasové odblokování pomocí hlasu, Orff-Schulwerk , radikální improvizaci u italského klavíristy - P. Battaglia, workshop zpěvu u Idy Kelarové.
Své pedagogické zkušenosti nabrala výukou na italských hudebních školách, kde učila zpěv operní, zpěv moderní, sbor, klavír, ukulele a 8 let učila v Montessori škole Viva Bambini v Č. Budějovicích hudební výchovu.
Martině záleží na tom, aby se u ní STUDENTI CÍTILI DOBŘE a aby je studium bavilo. Ke všem studentům přistupuje INDIVIDUÁLNĚ.

Kromě pedagogické práce aktivně vystupuje v Itálii, Německu, Čechách jako sólistka především staré hudby a to od gregoriánského chorálu po baroko, s orchestry a komorními ansábly.

Lenka Němcová

lenka5 (3).jpgNaše vyučující hry na housle a violu, hudbohraní, MgA. Lenka Němcová, vystudovala magisterský obor ve hře na violu v Praze a následně také teorii a provozování staré hudby v oboru housle v Brně. Je aktivní hráčkou s Jihočeskou komorní filharmonií a její praxe v pedagogickém oboru je zaměřena na nejmenší děti. Vyučuje také na Konzervatoři J. Deyla a v mateřské škole Montessori Tábor, kde využívá Suzukiho metodu výuky pro nejmenší děti.

Absolvovala turné a koncerty s Jihočeskou filharmonií například v Číně, účastnila se soutěží Bohdana Warchala na Slovensku, ve Francii a Rakousku.

Neustále se vzdělává formou kurzů, kde můžeme zmínit například:

  • Vzdělávací seminář: Interpretace skladeb 20. století
  • Mistrovské hudební kurzy, Múzy a houslařská dílna J.B.Špidelna, Praha
  • Vzdělávací seminář: Interpretace skladeb romantismu
  • Vzdělávací seminář: Interpretace skladeb klasicismu
  • Mistrovské hudební kurzy, Múzy a houslařská dílna J.B.Špidelna, Praha
  • 5.ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů, České Budějovice
  • Vzdělávací seminář: Metody Suzuki a Colourstrings ve výuce hry na housle, přednášející Mgr. Tuula Sivula-Vacek, České Budějovice
  • Vzdělávací seminář: Metodické postupy při výuce žáků předškolního a mladšího školního věku, přednášející Libuše a Jan Drhovi

Zdeňka Sýkorová

Sýkorová.jpgPříčné flétně se začala věnovat v roce 2003 na ZUŠ B. Jeremiáše ve třídě Mgr. Dagmar Beckové. V roce 2015 odabsolvovala na Konzervatoři v Českých Budějovicích, kde studovala pod vedením MgA. Jakuba Riese. Ve svých studiích pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě MgA. Kristýny Vaculové, Ph.D. a doc. Františka Kantora, kde v roce 2020 získala titul MgA.

 Od ledna 2020 je členkou Karlovarského symfonického orchestru. Orchestrální zkušenosti získává i s dalšími orchestry jako například s Jihočeskou filharmonií, Orchestrem opery Jihočeského divadla a Donau Philharmonie Wien.

 Svoje dovednosti pravidelně prohlubuje na mnoha interpretačních kurzech (např.: Aurora Music (Švédsko) – W. Bennet, S. Coles, G. Pas-Van Riet; ISA18 a ISA16 – S. Bezaly, V. Prats, F. Renggli; Musikforum Viktring-Klagenfurt - M. M. Kofler, M. Belič; Mezinárodní interpretační kurzy na Ostravské univerzitě – Ph. Bernold, H. Schmeiser, R. Penezić, M. Braunnsteinerová, J. Ostrý, A. Benoit, S. François, B. Ramsl, I. Urbane; Mistrovské interpretační kurzy v Brně - V. Kunt, Fr. Kantor; Francouzsko-česká hudební akademie v Telči - C. Cantin; Hudba bez hranic – C. Nováková).

 

Projekt školy

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg