Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > ZUŠ > Úplata

Úplata za vzdělání 2022 23.pdf

 Školné ZUŠ 2023-2024.pdf

 1. úplata se platí za každé studijní zaměření,
 2. úplata se platí 2x ročně převodem na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem,
  1. první splátka za měsíce září – leden je splatná do 15. října příslušného školního roku,
  2. druhá za měsíce únor - červen je splatná do 15. února příslušného školního roku, 
 3. vrácení úplaty dle Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Sb. v platném znění
  • §8 (3) Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. b) (vyloučení) nebo c) (písemná žádost zákonného zástupce nebo zletilého) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Škola v tomto případě bude vyžadovat lékařské potvrzení.
  • s ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací

 

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony I

Publicita Šablony I_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg