Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > ZUŠ > Úplata

Úplata za vzdělání 2022 23.pdf

 1. úplata se platí za každé studijní zaměření,
 2. úplata se platí 2x ročně převodem na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem,
  1. první splátka za měsíce září – leden je splatná do 15. října příslušného školního roku,
  2. druhá za měsíce únor - červen je splatná do 15. února příslušného školního roku, 
 3. vrácení úplaty dle Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Sb. v platném znění
  • §8 (3) Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. b) (vyloučení) nebo c) (písemná žádost zákonného zástupce nebo zletilého) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Škola v tomto případě bude vyžadovat lékařské potvrzení.
  • s ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací

 

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg