Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ (8. 4.- 9.4. 2024)

elektronická registrace je možná od 9. 2. do 7. 4.; v případě potřeby přihlášení dítěte mimo stanovený termín zápisu, kontaktujte ředitele školy (reditel@zs.ledenice.cz)

 Výsledek zápisu

Anonymizované výsledky zápisu ZŠ 2024.pdf

Obecné informace

Rodičům předškoláka.pdf

 • zápis do ZŠ Ledenice proběhne prezenční formou ve dnech: pondělí 8. 4. a úterý 9. 4. 2024  - zákonný zástupce (ZZ) zaregistruje své dítě elektronicky (odkaz je na úvodní obrazovce těchto stránek-Zápis online)
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat
 • po zaregistrování si vyberete čas, kdy se dostavíte k zápisu budova ve Školní ulici č.p. 560, Ledenice
 • s sebou je třeba mít:
  • osobní doklady - občanský průkaz ZZ, rodný list dítěte k nahlédnutí
  • vyplněný Dotazník-ZZ 
   • stáhnete a vytisknete si jej z elektronické registrace 
   • v oddůvodněných případech lze dotazník stáhnout níže
  • vyplněnou a podepsanou Žádost-přijetí dítěte do školy (ke stažení níže)
  • vyplněný Souhlas_Ochrana_osobních_údajů (ke stažení níže)
 • pokud žádáte o odklad musíte k zápisu přinést
  • Žádost o odklad (ke stažení níže)
  • vyjádření příslušného dětského lékaře zde například Vzor-posudek lékaře (ke stažení níže)
  • vyjádření PPP nebo SPC (nutno objednat, pozor na dlouhé čekací doby, viz tabulka níže)

V případě restrikcí, kdy nebude možné uspořádat zápis prezenční formou

 • ZZ uvedené a vyplněné tiskopisy doručí:

                1) poštou nebo prostě vložit do schránky školy na budově Náměstí 88, Ledenice

                2) datovou schránkou na adresu (zkmtimj)

                3) osobně v hlavní budově školy (Náměstí 88) - POKUD SE SEJDE VÍCE ŽADATELŮ NAJEDNOU, POČKAJÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY

upozornění - prosté odeslání e-mailem nestačí!!!

KRITÉRIA PRO ZÁPIS

 • 36 (7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. (školský zákon)

 TISKOPISY - lze vyzvednout ve vestibulu hlavní budovy

Nutno mít vyplněné u zápisu

Dotazník-ZZ.pdf

(Dotazník-ZZ nevyplňujte v případě, že jste se zaregistrovali online)

Žádost-přijetí.pdf

Souhlas_Ochrana_osobních_ údajů.pdf

Odklad PŠD

zákonný zástupce v den zápisu má vyplněnou Žádost o odklad, vyjádření PPP nebo SPC a posudek lékaře

Žádost o odklad.pdf

Vzor-posudek lékaře.pdf

 kontakty:

Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5
Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice
Mgr. Jana Michalová
387331655
60077689
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
Štítného 57/3, 370 01 České Budějovice
Mgr. Jiří Zemko
602635722
60075856
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice
Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth
385777011
25167201
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1
Riegrova 1, 370 01 České Budějovice
Mgr. Ivana Macíková
387319203
60075961
Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59
Nerudova 59, 370 21 České Budějovice
Mgr. Pavel Vácha
387927155
75050072
Základní škola logopedická, Týn nad Vltavou, Sakařova 342
Sakařova 342, 375 01 Týn nad Vltavou
Mgr. Marie Zahrádková
385731188
60075945

 zdroj: www:kraj-jihocesky.cz