Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Poradna

Výchovný poradce

Mgr. Ivana Šestáková

konzultační hodiny:      pondělí 7:30 - 8:30 (po osobní, telefonické nebo písemné domluvě)

místnost:                        kancelář zástupce ředitele školy

 

Výchovný poradce:

  • shromažďuje podklady pro PPP a SPC
  • pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky
  • zajišťuje péči o žáky mimořádně nadané
  • věnuje se žákům s problémovým nebo rizikovým chováním (ve spolupráci s PPP a zákonným zástupcem)
  • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání prevence a nápravy chování
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
  • úzce spolupracuje s metodikem prevence na základní škole
  • informuje rodiče a pedagogy o možnostech využití služeb školských poradenských zařízení, pro žáky 8. a 9. ročníku i ÚP
  • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte (OSPOD), s Policií ČR a krizovým centrem

 

Informace k přihláškám na SŠ 2024 (MŠMT)

Informace k PZ na SŠ (Cermat)

Odkaz na testové úlohy k PZ

Atlas školství

Fulltext

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony I

Publicita Šablony I_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg