Bronz.png

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Třídy > Sluníčka

CHARAKTERISTIKA SLUNÍČEK  

slu.png 

Volám tě, sluníčko, haló, haló,

tepla je na světě málo, málo,

vylez a rozežeň mraky, mraky

a já ti pomůžu taky, taky.

 

Paní učitelky: Mgr. Petra Čedíková

                         Ivana Martínková

 Provozní pracovnice: Hana Králíková

 V letošním školním roce jsou v této třídě k předškolnímu vzdělávání zapsány děti ve věku od 4 do 7 let.

Je to třída heterogenní.

 V naší třídě plnohodnotně doplňujeme a podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme dětem zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Vytváříme dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, a to hlavně tím, že maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Rozvíjíme děti po stránce fyzické, psychické i sociální a vedeme je tak, aby na konci svého předškolního období byly jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na něj běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém,tj. v prostředí rodiny a školy. V tomto školním roce se mimo jiné zaměříme z velké části na enviromentální výchovu. Děti si budou vytvářet kladný vztah k živé, i neživé přírodě, budeme se učit chránit životní prostředí, starat se o rostliny a živé tvory, které jsou součásti života v přírodě, pěstovat bylinky, zeleninu.

Naším cílem je, aby děti byly šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu.

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg