Bronz.png

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Třídy > Sluníčka

CHARAKTERISTIKA SLUNÍČEK  

slu.png

„Volám tě, sluníčko, haló, haló,

tepla je na světě málo, málo,

vylez a rozežeň mraky, mraky

a já ti pomůžu taky, taky.“

 

Paní učitelky:

Mgr. Petra Čedíková

Ivana Martínková

 

Provozní pracovnice:

Hana Králíková

 

 

V letošním školním roce je ve třídě heterogenní složení dětí ve věku
4 - 7 let.

V naší třídě plnohodnotně doplňujeme a podporujeme rodinnou výchovu
a pomáháme dětem zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných
a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Vytváříme dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, a to hlavně tím, že maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí.

Rozvíjíme děti po stránce fyzické, psychické i sociální a vedeme je tak, aby na konci svého předškolního období byly jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat, pokud možno aktivně
a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na něj běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy.

Naším cílem je, aby děti byly šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu.

Jsou vedeny k samostatnosti, učíme je uvědomění si odpovědnosti
za své chování a jednání, učíme je být kamarádem, který umí pomoci, potěšit a rozesmát.

 

 

 

 

Projekt školy

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg