Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Třídy > Sluníčka

CHARAKTERISTIKA SLUNÍČEK  

slu.png

Třídní učitelky: Mgr. Petra Čedíková

                           Ivana Martínková

Provozní pracovnice: Hana Králíková

 

V naší třídě plnohodnotně doplňujeme a podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme dětem zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení.

Podporujeme kamarádské vztahy a důsledně dbáme na dodržování pravidel slušného chování k sobě, i ke svému okolí.

Vytváříme dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, a to hlavně tím, že maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Rozvíjíme děti po stránce fyzické, psychické i sociální.

Podporujeme přirozený rozvoj komunikace u dětí, podněcujeme řečové schopnosti a dovednosti adekvátně jejich věku, provádíme logopedickou prevenci.

V tomto školním roce se mimo jiné zaměříme z velké části na enviromentální výchovu.

Naším cílem je, aby děti byly šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu a měly kvalitní základy pro vstup do základní školy.

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg