Bronz.png

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Třídy > Koťátka

CHARAKTERISTIKA KOŤÁTEK

kotata.png

“My jsme malá Koťátka,

čeká na nás pohádka.

Budeme si spolu hrát,

ve školce se radovat.”

 Paní učitelky:Vlasta Plchová

       Bc. Kamila Saláková

 

Provozní pracovnice: Jana  Třebínová

 

 Třída Koťátek je složena z nejmladších dětí, ve které respektujeme dětské potřeby, usilujeme o to, aby se zde děti cítily dobře a měly pocit jistoty a bezpečí. Doplňujeme rodinnou výchovu, na kterou (ve spolupráci s rodiči) navazujeme, a vytváříme dobré podmínky a podnětné prostředí pro další rozvoj a vzdělávání dětí. Učíme se vnímat nejen sebe sama, ale také kamarády a být k sobě ohleduplní a tolerantní. Umožňujeme dětem hledat nové cesty podporované tvořivým myšlením
a vlastním nápadem, podněcujeme jejich zvídavost, chuť naslouchat a objevovat, ale i rozvíjet, co všechno už umí, zvládnou a dokáží s ohledem na jejich individuální rozvojové možnosti.

Našim cílem je, aby se děti do mateřské školy těšily (na paní učitelky i na své kamarády), byly spokojené a plnohodnotně se rozvíjely.

 

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg