Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Třídy > Koťátka

CHARAKTERISTIKA KOŤÁTEK

kotata.png

 

Třídní učitelky:  Bc. Kamila Saláková   

                            Kamila Adamcová

Provozní pracovnice: Jana Třebínová

 

V naší třídě navazujeme (ve spolupráci s rodiči) na rodinnou výchovu, na již získané schopnosti a dovednosti dětí, vytváříme dobré podmínky a podnětné prostředí pro jejich další vzdělávání. Respektujeme dětské potřeby a usilujeme o to, aby se zde děti cítily dobře, měly pocit jistoty a bezpečí. Učíme se vnímat nejen sebe sama, ale také kamarády a být k sobě ohleduplní a tolerantní. Upevňujeme základy slušného chování, podporujeme samostatnost, zvídavost, tvořivost a fantazii dětí. Rozvíjíme a vzděláváme je ve všech oblastech s ohledem na jejich individuální rozvojové možnosti. V rámci environmentální výchovy u dětí prohlubujeme kladný vztah k přírodě a učíme se ji chránit.

Našim cílem je, aby se děti do mateřské školy těšily (na paní učitelky i na své kamarády), byly spokojené a plnohodnotně se rozvíjely.

 

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg