Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Třídy > Pejsci

CHARAKTERISTIKA PEJSKŮ

 pes.jpg

Třídní učitelky: Irena Novotná

                         Bc. Barbora Vicek

Provozní pracovnice: Hana Králíková

Děti v naší třídě povedeme k samostatnosti, naučíme je osvojit si bezpečné chování, a podpoříme jejich zdraví.

Naučíme je vzájemnému respektu a porozumění, do výuky zařadíme i multikulturní výchovu.

Společně budeme pracovat na vytvoření přátelské atmosféry, naučíme se naslouchat druhým, být empatičtí. Aby nám ve třídě bylo hezky, vytvoříme si pravidla soužití, která budeme respektovat.

V rámci environmentální výchovy budeme podporovat ekologii a ochranu životního prostředí, posilovat úctu k přírodě, jejímu vývoji a neustálým proměnám.

Naším hlavním cílem bude kvalitně připravit děti do základní školy. Budeme klást důraz na jazykovou a logopedickou průpravu.

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg