Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Třídy > Ježci

CHARAKTERISTIKA JEŽEČKŮ

ježek[1].png

 

Třídní učitelky: Bc. Edita Fraňková

                           Vlasta Plchová

Provozní pracovnice: Jana Třebínová

 

V této třídě navazujeme na již získané dovednosti a znalosti dětí, plně respektujeme jejich individuální rozvojové potřeby.

Upevňujeme základy slušného chování, podporujeme samostatnost a sebeobsluhu. Společně s dětmi se snažíme o vytvoření příjemného klima, přátelské atmosféry a tím vytváříme podnětné a bezpečné prostředí podporující děti v osobním rozvoji.

Klademe důraz na rozvíjení kamarádských vztahů, vzájemné pomoci, ohleduplnosti, respektování odlišnosti druhých a pozitivního vztahu k přírodě.

Našim cílem je, aby byly děti v mateřské škole spokojeny a odcházely s příjemnými zážitky.

 

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg