Bronz.png
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Základní informace - o nás

O nás

Mateřská škola Ledenice je čtyřtřídní mateřskou školou s bezbariérovým přístupem.

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:30 hodin.

Budova mateřské školy je situována blízko náměstí, přesto v klidové zóně v komplexu budov základní školy pro 1. stupeň, základní umělecké školy a školní družiny.  Má dvě nadzemní podlaží a je po celkové rekonstrukci, přestavbě a opravě oken. Součástí budovy mateřské školy je školní jídelna (nachází se v přízemí).

V 1. i 2. NP jsou vždy dvě třídy, které jsou průchozí. Všechny třídy jsou prostorné.

Mateřská škola má krásnou, prostornou a členitou zahradu s herními prvky a pískovištěm. Okolí mateřské školy se dá využít k procházkám za nepříznivého počasí.

Kapacita mateřské školy v Ledenicích je 108 dětí. Provoz a předškolní vzdělávání zajišťuje v mateřské škole 14 zaměstnanců – 9 učitelek, 1 školní asistent, 1 asistent pedagoga a 3 technické pracovnice. Všichni zaměstnanci splňují podmínky pro výkon povolání a znají své kompetence obsažené v pracovních náplních.

Děti jsou zařazovány do tříd podle věku s maximálním počtem 28 dětí na třídu. V případě, že počet předškoláků převýší maximální počet, jsou vytvořeny 2 třídy heterogenní.

Mateřská škola má zpracovaný školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem „SE SLUNÍČKEM KAŽDÝM KROKEM PROJDEME SE CELÝM ROKEM“. Zvýšená péče je věnována dětem s odkladem školní docházky, dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, dětem nadaným a dětem v pěstounské péči. Součástí přípravy dětí na vzdělávání v základní škole je úzká spolupráce učitelek předškoláků s učitelkami v 1. třídě základní školy.


sluníčko

 

Fulltext

Interaktivní tabule-Ledenice

IntTab2021LogoJcK.png 

Projekt školy

Šablony I

Publicita Šablony I_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Šablony III

Publicita_Šablony III_V80_ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.pdf

Realizace aktivit vedoucích k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

www.projekt-misa.cz
sluníčko[1].jpg